Postavljena pilot signalizacija na dijelovima rute Eurovelo 8 u Hrvatskoj – Cedra HR

Postavljena pilot signalizacija na dijelovima rute Eurovelo 8 u Hrvatskoj

Hrvatska turistička zajednica provela je postavljanje pilot signalizacije na dvije dionice hrvatskog dijela rute EuroVelo 8, što je jedna od aktivnosti u sklopu EU projekta MedCycleTour, u kojem HTZ kao partner aktivno sudjeluje od 2017.

Biciklistička EuroVelo8 signalizacija postavljena je na ukupno 115 kilometara u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji, dvjema od ukupno sedam hrvatskih županija kojima prolazi Mediteranska biciklistička ruta. Podsjećamo, Mediteranska ruta jedna je od 15 transnacionalnih biciklističkih ruta EuroVelo mreže ruta u Europi i smatra se budućom cikloturističkom magistralom Mediterana budući da prolazi kroz čak 11 država, od Španjolske do Cipra. Hrvatski dio rute proteže se u dužini od čak 1116 kilometara.

Znakovi na dionici Maslenica – Nin – Zadar, dugoj 60 km te dionici Biograd na Moru – Šibenik, s ukupno 55 km dužine, postavljeni su sukladno prometnim elaboratima te u suradnji s nadležnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave. Signalizacija je također pripremljena u skladu s Priručnikom korporativnog dizajna EuroVelo 8 rute, izrađenim upravo za projekt MedCyleTour, u suradnji svih projektnih partnera uključujući Europsku biciklističku federaciju (ECF – European Cyclists’ Federation).

Nastavno na postavljenu pilot signalizaciju, Zadarska i Šibensko-kninska županija, koje i same intenzivno razvijaju cikloturizam, podržale su projekt MedCycleTour te osigurale proračunska sredstva za postavljanje dodatne EuroVelo8 signalizacije na svojem području, što je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i provedeno. Tako je u Zadarskoj županiji označena još i otočna dionica Preko – Tkon, a u Šibensko-kninskoj županiji dionica Šibenik – Žaborić. Time je u okviru projekta MedCycleTour označeno ukupno 190 kilometara hrvatskog dijela EuroVelo8, obuhvativši gotovo čitave dionice te rute koje prolaze Zadarskom i Šibensko- kninskom županijom.

Inače, cikloturizam je jedan od turističkih proizvoda s najvećom perspektivom razvoja, a uz druge oblike korištenja bicikala u turizmu spada u rastuće oblike turističkih aktivnosti. Procjenjuje se da će u europskim okvirima, udio putovanja tijekom kojih je vožnja bicikala glavna aktivnost ili je bicikl glavno prijevozno sredstvo, rasti u idućim godinama po stopi većoj od 10 posto.