Otvorenje BioSfere Biograd – inovativnog višenamjenskog centra koji povezuje i doprinosi dobrobiti prirode, ljudi, zajednica i ekonomije – Cedra HR

Otvorenje BioSfere Biograd – inovativnog višenamjenskog centra koji povezuje i doprinosi dobrobiti prirode, ljudi, zajednica i ekonomije

2. rujna 2022. godine u 11 h održava se završna konferencija i svečano otvaranje Centra za održivi aktivni turizam Biosfera Biograd, na adresi Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru. Ovim se završava provedba istoimenog projekta kojeg je provodila Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero” u partnerstvu s Gradom Biogradom na Moru, Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj – CEDRA i Hrvatskom gorskom službom spašavanja. Projekt je jedinstven u Hrvatskoj po tome što se provodio u suradnji s velikim brojem dionika, uključivo dva parka prirode, Parkom prirode Velebit i Parkom prirode Telašćica i tri nacionalna parka, Nacionalnim parkom Krka, Nacionalnim parkom Kornati i Nacionalnim parkom Paklenica te brojnim drugim dionicima javnog, civilnog i privatnog sektora. Cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode na širem području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije. Projekt je usmjeren razvoju održivog aktivnog turizma posebnih interesa i visoke dodane vrijednosti temeljenog na prirodnoj baštini, posebice nacionalnih parkova i parkova prirode, ali i njihovog šireg okruženja koja se do sada nisu koristila i valorizirala na sustavan, održiv i učinkovit način. Ovim bi stvorila osnova za unapređenje mogućnosti razvoja gospodarskih djelatnosti i novih cjelogodišnjih prihoda stanovnika ovog prostora, ali na način koji čuva, prepoznaje, vrednuje i obnavlja ključne prirodne, ali i društvene i gospodarske vrijednosti prostora.

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. Ukupna vrijednost projekta je 21.787.053,37 kn, a za bespovratno sufinanciranje odobrena su sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 12.756.756,96 kn. Važnost projekta prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 15% odobrenog sufinanciranja u maksimalnom iznosu od 1.400.756,25 kn. Grad Biograd na Moru se obvezao financirati sve neprihvatljive i dodatne troškove neophodne za realizaciju projekta.

Projekt je započeo u lipnju 2018. godine. Projektne aktivnosti uključile su preuređenje i opremanje stare napuštene škole u središtu Biograda i pretvaranje iste u bogato uređeni i multimedijalno opremljeni višenamjenski edukacijski, informativni, istraživačko-razvojno-inovacijski, posjetiteljski i prezentacijski centar za održivi turizam visoke dodane vrijednosti, izgradnju kapaciteta ciljnih skupina dionika, unapređenje postojeće i razvoju nove turističke i prateće ponude proizvoda i usluga održivog turizma, kao i promociju projekta i ciljanog područja.

Tijekom projekta odrađeno je više od 30 radionica, osmišljeno je 13 novih turističkih proizvoda, te uključeno i aktivirano više od 450 sudionika iz svih sektora od zaštite prirode, turizma, poljoprivrede, udruga, obrazovnih i znanstvenih ustanova, javne uprave, gospodarstva i drugih zainteresiranih.

Temeljem ovog projekta, u pripremi su dva projektna prijedloga za program EU Life i Interreg EuroMED koji uključuju javne ustanove za zaštićena područja i druge dionike iz osam zemalja Mediterana i u kojima se planira provesti sveeuropska strateška inicijativa za prirodu i okoliš u potpunosti usklađena s Novim Europskim zelenim planom i Programom Europa sljedeće generacije.

U završnoj konferenciji sudjeluju uzvanici iz četiriju ministarstava, FZOEU-a, dviju županija, gradova i općina, nacionalnih parkova i parkova prirode, turističkih zajednica, CEDRE, HGSS-a i ostali dionici.