Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

Projekt „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području” uspješno se provodi kroz različite projektne aktivnosti, nakon što je u travnju 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između nositelja projekta, Parka Prirode Paklenica i nadležnih tijela. Osim nositelja projekta, u provedbi projekta sudjeluju i partneri, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.
Osnovni cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju i promociji NP Paklenica i šireg velebitskog područja razvojem atraktivne posjetiteljske prezentacijsko-edukacijske infrastrukture te izgradnjom ukupnih kapaciteta dionika za kvalitetnije upravljanje, zaštitu i gospodarsku valorizaciju prirodne baštine u nadležnosti JU NP Paklenica i JU PP Velebit i razvoj kvalitetne ponude proizvoda i usluga održivog i sigurnog cjelogodišnjeg turizma posebnih interesa.

U prethodnom tromjesečnom razdoblju, od 1.7.2018 do 30.9 2018. godine, vrijedni projektni tim pokrenuo je brojne projektne aktivnosti.

Jedna od aktivnosti odnosi se na pripremu natječajne dokumentacije za nabavu kojom se želi izvršiti rekonstrukcija i uređenje pješačke staze koja vodi do posjetiteljskog centra. Također, u tijeku je i priprema natječajne dokumentacije za nabavu obrtničkih radova na dvjema dvoranama u posjetiteljskom centru.

Osim toga, projektni tim je izradio plan edukacija i obuka koje će se provoditi krajem 2018 i tijekom 2019. godine a koje pokrivaju brojna područja i teme vezano za međusektorsku suradnju različitih dionika u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva održivog razvoja, zaštite okoliša, unaprjeđenja turističke ponude, promoviranje aktivnih oblika turizma i slično. Dio obuka, predavanja i edukacija namijenjen je djelatnicima nacionalnih parkova, a dio dionicima iz različitih sektora kao što su obrazovni, turistički, javni, civilni sektor ili pak cjelokupna zainteresirana javnost. O točnim datumima planiranih predavanja, edukacija i obuka javnost će biti pravovremeno informirana putem službenih komunikacijskih kanala Nacionalnog parka Paklenica.