Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

U periodu od početka srpnja do kraja rujna 2020. godine nastavljena je provedba projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”. Projekt provodi Nacionalni park Paklenica uz projektne partnere, Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS) i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Što se tiče građevinskih i obrtničkih radova na dvorani broj 2 posjetiteljskog centra isti su završeni u spomenutom periodu a izvještaj o okončanoj situaciji ispostavljen je zaključno s danom 31.8.2020. godine. Nabava opreme za navedene dvorane kao i za stalnu muzejsku izložbu “Svjetlosni tunel” objavljena je početkom kolovoza 2020. godine, ali radi nepravilno dostavljenih ponuda dva ponuđača, predloženo je donošenje odluke o poništenju postupka. Također, je poništen postupak nabave za Uslugu izrade sadržaja i nadzora implementacije unutarnjeg uređenja radi neodgovarajuće iznosa ponuđene cijene koja je premašila propisane pragove zbog čega je Naručitelj obvezan poništiti postupak nabave. Ponovno pokretanje postupaka za naveden nabave je planirano u narednom periodu.

Vezano za druge projektne elemente, krajem srpnja 2020. godine je pokrenut postupak za nabavu turističkog vlaka na električni pogon koji će služiti za prijevoz posjetitelja u krugu nacionalnog parka. Također, u okviru elementa Sigurnost posjetitelja ponovno su pokrenuti i završeni postupci nabave za opremu za uspinjanje i spuštanje te tehničku opremu za napredovanje.

Što se tiče preostalih projektnih aktivnosti, važno je spomenuti kako je projektni tim vrijedno radio izradi tekstova za web stranicu projekta, čiji se završetak uskoro očekuje, kao i na planiranju i pripremi edukacija i radionica koje će se u sklopu projekta izvoditi u narednom periodu.