Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

Nacionalni park Paklenica, uz pomoć partnera, Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split i u 2020. godini nastavlja s uspješnom provedbom projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”.

U sklopu provedbe projekta su tijekom siječnja održane tri dvodnevne radionice iz ciklusa radionica razvoja turističkih proizvoda u organizaciji NP Paklenica i Visoke škole Aspira. Dana 11. i 12. siječnja 2020. održana je prva dvodnevna radionica vezana uz razvoj turističkih proizvoda iz područja edukativnog turizma kao što su škole u prirodu, team building, radionice, tečajevi, i retreat edukativni turizam u prirodi. Druga dvodnevna radionica iste tematike održana je 23. i 24. siječnja. Radionice su bile namijenjene svima onima koji su zainteresirani za aktivno sudjelovanje u razvoju i ponudi proizvoda iz spomenutog oblika turizma, kao i svima onima koji su na bilo koji način vezani uz edukativni turizam i žele proširiti svoje znanje te upoznati područje NP Paklenice kao i šire velebitsko područje u kontekstu prilika za unaprjeđivanje postojećih i razvoj novih oblika edukativnog turizma na području NP Paklenica i širem velebitskom području. Dvodnevna radionica vezana za razvoj turističkih proizvoda iz područja foto i video turizma održana je 16 i 17. siječnja 2020. godine a bila je namijenjena svima zainteresiranima za aktivno sudjelovanje u razvoju i ponudi spomenutog oblika turizma, kao i svima onima koji su na bilo koji način vezani uz foto i video turizam i žele proširiti svoje znanje.

Što se tiče provedbe građevinskih radova, tijekom prethodnog razdoblja izvođač je podnio zahtjev za produljenje roka izvođenja radova koji je ocijenjen kao opravdan i isti je odobren, čime je rok za završetak radova na dvorani br. 2 posjetiteljskog centra prolongiran do kraja ožujka 2020. godine.
Vezano za nabavu opreme za potragu i spašavanje, tijekom veljače je završen postupak za Grupu 1 nabave kojom se nabavljaju nosiljke i ostala pomagala, dok je postupak za Grupu 2 nabave, kojom se nabavlja oprema za uspinjanje i spuštanje te tehnička oprema za napredovanje, poništen radi toga što nije dostavljena niti jedna valjana ponuda, te je donesena odluka o ponovnom pokretanju nabave u narednom periodu.

Što se tiče postupka izrade Studije upravljanja posjetiteljima, tijekom siječnja i veljače su održane dvije interne radionice a u ožujku i radionica s dionicima na temelju čega je izrađen prednacrt studije.

Također, članovi projektnog tima su tijekom prethodnog razdoblja zajedno sa pružateljem usluge radili na pripremi komunikacijskog plana i izradi web stranice. Osim toga pripremali su se i tekstovi za izradu brošure pod nazivom „Mogućnosti posebnih oblika turizma na velebitskom području“.