Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

Provedba projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području” u posljednjem kvartalu 2019. godine protekla je u znaku održavanja brojnih radionica i predavanja u sklopu projekta koje su organizirane od strane Nacionalnog parka Paklenica u suradnji s vanjskim pružateljima usluga.

Tijekom listopada i studenog održane su tri trodnevne radionice pod nazivom „Izrada autohtonih suvenira“ na kojima je sudjelovalo 30 polaznika s područja Starigrada i šireg gravitirajućeg područja. Radionice je održala Udruga Prospero iz Gračaca u prostorijama Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, a polaznici u na njima imali priliku izrađivati autohtone suvenire karakteristične za područje Nacionalnog parka Paklenica i područje Velebita.

U studenom i prosincu 2019. godine održan je niz od deset dvodnevnih radionica iz ciklusa radionica razvoja turističkih proizvoda u sklopu projekta. Radionice su obuhvaćale turističke proizvode i aktivnosti vezano za prirodno okruženje, špiljarenje (eng. caving), planinarenje, cikloturizam, penjanje, ruralni turizam, kulturnu baštinu, rafting, kanuing i kajaking. Prva dvodnevna radionica iz ovog ciklusa vezano za turističke aktivnosti u prirodnom okruženju održana je 8. i 9. studenog 2019. u prostorijama NP Paklenica, a posljednja je održana 12. i 13. prosinca 2019. godine. Radionice su provodili renomirani stručnjaci specijalizirani za pojedina područja razvoja turističkih proizvoda u organizaciji Visoke škole Aspira i NP Paklenica.

Osim održavanja radionica, projektni tim intenzivno je radio i na poslovima provedbe građevinskih radova te poslovima pripreme i izrade natječajne dokumentacije odnosno ugovaranja pojedinih poslova s odabranim izvođačima i pružateljima usluga u sklopu provedbe projekta. Primjerice, tijekom listopada i studenog potpisan je ugovor za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova te je izvođač uveden u posao 6čime su započeti planirani radovi. Također je provedena i nabava za stručni građevinski nadzor i po istoj je potpisan ugovor, kao i ugovor vezano za nabavu medicinske opreme. Nabava za izvođenje radova za rekonstrukciju pješačke staze je prolongirana u skladu s novim planom nabave i u pripremi je od siječnja 2020 godine. Za jedan dio nabava ponovljen je postupak tako da je projektni tim i dalje angažiran i trenutno radi na provedbi nekoliko postupaka nabave.

U sklopu provedbe ugovora o izradi Studije upravljanja posjetiteljima u proteklom kvartalu je održana druga radionica na kojoj su sudionici definirali ciljeve i aktivnosti za potrebe izrade studije.