Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

Provedba projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ nastavljena je i tijekom ljetnih mjeseci. Projekt provodi JU Nacionalni park Paklenica provodi u suradnji s partnerima, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Od periodu od početka srpnja do kraja rujna 2019. godine projektni tim je radio na pripremi nabave za izvođenje radova za rekonstrukciju pješačke staze i nabavu stručnog nadzora. Uz to, uspješno je proveden postupak nabave medicinske opreme te je donesena odluka o odabiru najpovoljnije ponude provedene su i ugovorene usluge za nabavu softvera za potrage, 3D terestričko lasersko skeniranje te nabavu usluga procjene sigurnosti. Također, finalizirano je 3D skeniranje Anića kuka te je u cijelosti dovršena izrada aplikacija za projektiranje 3D modela s dodatnim informacijama od interesa za penjače.

Svi poslovi vezano za izradu priručnika pod nazivom “Bogatstvo i raznolikost stjenjačke ornitofaune kanjona Velike i Male Paklenice” i “Mogućnosti posebnih oblika turizma na velebitskom području“ su završeni, priručnici su tiskani i spremni su za uporabu. Također je završena i izrada interaktivne igre Paklenica GO namijenjene za korištenje na pametnim mobilnim uređajima.

Što se tiče predstojećih radionica i predavanja, u narednom periodu je planirano održavanje nekoliko serija radionica pod nazivom „Izrada autohtonih suvenira“ koje su namijenjene prvenstveno nezaposlenim osobama, poglavito ženama i mladima. Za provedbu navedenih radionica ugovorena je Udruga Prospero iz Gračaca koja ima veliko iskustvo u izradi ovakve vrste suvenira, a polaznici će tijekom radionica osmišljavati i kreirati te izrađivati autohtone suvenire karakteristične za područje Nacionalnog parka Paklenica i područje Velebita. Uz to, krajem rujna su održane pripremne radnje i sastanci vezano za predstojeće radionice iz ciklusa radionica razvoja turističkih proizvoda, čije je održavanje planirano u narednom razdoblju.

Vezano za element sigurnosti posjetitelja, JU Nacionalni Park Paklenica je početkom rujna potpisao ugovor za izradu Studije upravljanja posjetiteljima s pružateljem usluge, Obrtom za savjetovanje i usluge Nature & Adventure, vl. Milena Šijan, a 26. rujna je održana prva interna radionica.

Što se tiče promocije i vidljivosti projekta, izrađeni su brošura, letak, roll-up banneri, naljepnice za opremu te su dostavljene EU zastavice i stalak za zastavice, a u tijeku je izrada web stranice i videa.