Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

U razdoblju od travnja do lipnja 2019. godine provedba projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ nastavljena je u skladu s terminskim planom. Nositelj projekta, Nacionalni park Paklenica, kao i partneri na projektu, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, angažirali su se u pripremi i provedbi brojnih projektnih aktivnosti.

Početkom travnja je održano predavanje namijenjeno svim zainteresiranim dionicima iz javnog, privatnog i civilnog sektora o mogućnostima financiranja ulaganja u turizam i poljoprivredu te u prateću javnu infrastrukturu. Također je održana dvodnevna obuka o izradi i provedbi funkcionalnih upravljačkih planova za upravljačko osoblje zaštićenih područja JU NP Paklenica i javnih ustanova u gravitirajućem području s ciljem upoznavanja sa svrhom i procesima integralnog planiranja i upravljanja zaštićenim područjem, kao uvod u izradu planova upravljanja zaštićenim područjem, posjetiteljima i sigurnošću. Obuka je održana u dva termina i to 12. travnja i 4. svibnja 2019. godine.

Lipanj je također protekao u znaku obuka i edukacija. U periodu od 13. do 28. lipnja 2019. uspješno je provedena obuka koordinatora volontera u obliku šestodnevnog treninga koji su prošli i potvrde o osposobljavanju dobili, djelatnici JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, JU Park prirode Velebit, JU Park prirode Telašćica, JU Nacionalni park Paklenica te LAG-a Bura. Obrazovni program „Menadžment volonterskih programa“ provodio se u tri različita i međusobno povezana modula koji su zajedno predstavljali cjelinu. Svaki modul je trajao dva dana te je imao definirane odgovarajuće ciljeve i ishode učenja. Tijekom lipnja su planirane te pokrenute početne aktivnosti vezano za pripremu budućih radionica koje se planiraju u narednim mjesecima.

Što se tiče ostalih projektnih aktivnosti, izrađen je priručnik „Bogatstvo i raznolikost stjenjačke ornitofaune kanjona Velike i Male Paklenice“ te je isti pripremljen za tisak, a u izradi je i priručnik pod nazivom „Mogućnosti posebnih oblika turizma na velebitskom području“ i interaktivna igra Paklenica GO, namijenjena za korištenje na pametnim telefonima.

U sklopu elementa vezanog za sigurnost posjetitelja izvršeno je 3D skeniranje Anića kuka, provedena izrada aplikacija za projektiranje 3D modela s dodatnim informacijama od interesa za penjače te je ova aktivnost u završnoj fazi izvedbe.

Uz navedene aktivnosti, projektni tim je tijekom proteklog kvartala radio i na pripremi i provedbi nekoliko postupaka nabave za radove, usluge i opremu, važnih za uspješnu provedbu projekta i ostvarenje planiranih projektnih ciljeva.