Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica nastavlja s provedbom projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ sufinanciranog iz fondova Europske unije, uz pomoć projektnih partnera, Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Zbog važnosti Nacionalnog parka Paklenica kao jednog od ključnih promotora razvoja održivog cjelogodišnjeg turizma posebnih interesa, ovaj projekt svojom intervencijskom logikom i specifičnim skupom aktivnosti nastoji odgovoriti na potrebe i ograničenja ciljanog područja, mudrim i proaktivnim aktiviranjem neiskorištenih ili nedovoljno sustavno korištenih prednosti i potencijala prostora stvaranjem nužne posjetiteljske infrastrukture, izgradnjom kapaciteta svih dionika te promocijom prostora i njegove turističke ponude kako bi se ona unaprijedila, a potom i tržišno kvalitetnije plasirala. Projekt također nastoji izravno ili neizravno doprinijeti generiranju radnih mjesta, odnosno zapošljavanju domaćeg stanovništva, ali i poticanju svih oblika održivog poduzetništva i kvalitetnih razvojnih ulaganja u ovaj prostor kako sa strane javnog, tako sa strane privatnog, pa i civilnog sektora. Osim svojim ulaganjima i aktivnostima, ovaj projekt želi otvoriti i put novim oblicima suradnje i struktura suradnje koje mogu omogućiti održivi razvoj prostora temeljen na modelima javno-privatnog partnerstva, međusektorske suradnje, izgradnje lanaca vrijednosti proizvoda i usluga te okrupnjavanja, kvalitetnijeg tržišnog pozicioniranja, prepoznatljivosti, odnosno povećanja konkurentnosti i održivosti turističkih i gospodarskih aktivnosti što je u interesu svih lokalnih dionika.

Tijekom proteklog razdoblja, u sklopu provedbe projekta nastavljene su aktivnosti pripreme natječajne dokumentacije za nabave kojima će se izvršiti rekonstrukcija i uređenje pješačke staze kao i obrtnički radovi koji će se provoditi na dvjema dvoranama u posjetiteljskom centru.
Kroz projekt je predviđeno održavanje niza edukacija i predavanja o različitim temama važnim za dionike s užeg i šireg područja koje gravitira Nacionalnom parku Paklenica. Početak održavanja prvog ciklusa edukacija i radionica planiran je za veljaču 2019. godine. U sklopu edukacija sudionici iz različitih sektora će imati priliku upoznati se s temama vezanim za različite programe i modele upravljanja, zaštitu okoliša, međusektorsku suradnju kao i mogućnostima lokalnog razvoja temeljenog na održivom korištenju prirodne baštine. Provedbom planiranih edukacija i radionica povećat će se kapacitet osoblja JU NP Paklenice u upravljanju parkom, ali i svih ostalih relevantnih dionika u ciljanom području kako bi se omogućilo unaprjeđenje svijesti, informiranosti, znanja i vještina bitnih za učinkovitiju, kvalitetniju i obuhvatniju zaštitu, valorizaciju i aktivaciju prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti i baštine prostora s naglaskom na zaštićena područja prirode u nadležnosti primarno JU NP Paklenica i sekundarno PP Velebit i NP Sjeverni Velebit, a u svrhu održivog društveno-gospodarskog razvoja cijelog prostora.

Uz planiranje edukacija i radionica, projektni tim nastavio je raditi i na provedbi drugih projektnih aktivnosti koje podrazumijevaju izradu dokumentacije i provođenje postupaka nabave IT opreme potrebne za uspješnu provedbu projekta. Dio IT oprema koji će se koristiti u provedbi projekta već je nabavljen i isporučen, a između ostalog su nabavljeni 3D printer, prijenosna računala, pisači i softveri.