Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica nastavila je s provedbom projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ i u posljednjem kvartalu 2020. godine. Partneri na projektu su Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Tijekom listopada su održane dvije dvodnevne radionice u sklopu projektnog elementa „Sigurnost posjetitelja“. Dvodnevna radionica za vodiče aktivnog i pustolovnog turizma, u kojoj je sudjelovalo 11 djelatnika Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, održana je 26. i 27. listopada 2020. Nakon prve radionice, dana 28. i 29. listopada 2020. provedena je i druga dvodnevna obuka i to za čuvare prirode na kojoj su sudjelovali čuvari prirode Javne ustanove Nacionalni park Paklenica. Obje radionice proveli su članovi Hrvatske gorske službe spašavanja.

Što se tiče pripreme i provedbe postupaka nabave, projektni tim je u proteklom kvartalu proveo nabavu za opremanje dviju dvorana u sklopu posjetiteljskog centra i stalnu muzejsku izložbu “Svjetlosni tunel” kao i nabavu turističkog vlaka na električni pogon. Budući da su obje nabave poništene u listopadu, postupci su ponovno pokrenuti u prosincu 2020. godine. Također je pokrenuta i nabava usluge izrade sadržaja i nadzora implementacije unutarnjeg uređenja. Projektni partner, Hrvatska gorska služba spašavanja je u proteklom periodu kroz projekt nabavila opremu za uspinjanje i spuštanje te tehničku opremu za napredovanje.

Provedba projekta nastavit će se i u narednoj 2021. godini.