Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

U srijedu, 4. travnja 2018. godine u Nacionalnom parku Paklenica potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području” referentne oznake KK.06.1.2.01.0013. Potpisom navedenog Ugovora odnosno njegovim stupanjem na snagu i službeno je potvrđeno i definirano sufinanciranje projekta od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ispred Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, ugovor su potpisali ministrica Gabrijela Žalac i ravnatelj agencije Tomislav Petric, dok je ispred Nacionalnog Parka Paklenica, kao nositelja projekta, ugovor potpisala ravnateljica Natalija Andačić.

Projekt je usmjeren unaprjeđenju zaštite i valorizacije prirodne baštine kroz razvoj oblika turizma posebnih interesa prikladnih za podvelebitsko područje. Kroz projekt će se izgraditi atraktivna posjetiteljska i sigurnosna infrastruktura, osnažiti potrebni ljudski resursi i institucionalni kapaciteti NP Paklenica, djelatnika javnih ustanova s područja Velebita, turističkog, civilnog, javnog i privatnog sektora, te osmisliti i promovirati postojeći i novi turistički proizvodi temeljeni na prirodnoj baštini. Partneri na projektu su Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

U periodu od 1. siječnja 2014. do datuma stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava provedene su određene projektne aktivnosti važne za uspješno ispunjenje preostalih planiranih projektnih aktivnosti. Primjerice, izgrađen je drveni pješački most duljine 10 m i širine 2 m u kanjonu Velike Paklenice koji povezuje lijevu i desnu stranu rijeke Paklenice te koji osim posjetiteljske funkcije, omogućava i nužan fizički pristup biološkom pročistaču. Osim toga, provedeno je nekoliko nabava koje predstavljaju preduvjet uspješnog ispunjenja budućih aktivnosti projekta, kao što su nabave izrade projektne dokumentacije i elaborata, projekta unutarnjeg uređenja, izvedbene projektne dokumentacije, zatim nabave vezane za obrtničke i građevinske radove u posjetiteljskom centru, nabave vezane za usluge uređenja ulaznih/izlaznih portala na budućem posjetiteljskom centru, nabave usluga stručnog nadzora, nabave opreme i namještaja, nabave vezano ta tisak grafičkih elemenata za interpretacijski centar, nabava dijela IT i multimedijske opreme. Po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava formiran je uži stručni radni tim te su uspostavljene komunikacijske i administrativne procedure. U narednom periodu planirana je priprema natječajne dokumentacije za nabavu obrtničkih radova na dvjema dvoranama u posjetiteljskom centru, te nabave za IT opremu. Projektni tim će u narednom periodu raditi na pripremi plana edukacija i obuka koje su predviđene u sklopu projekta a koje bi trebale započeti krajem 2018. godine.