O nama – Cedra HR

Najbolji Vi, naša najveća misija. 

Tko smo mi?

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split je udruga osnovana 2013. godine, a djeluje u području promicanja društvenog poduzetništva, održivog razvoja i društvenih inovacija. Udruga ima iskustvo s pripremom, mentoriranjem, provedbom i administrativnim vođenjem više desetaka projekata financiranih iz nacionalnih, EU i drugih izvora, a projekti se provode kroz suradnju javnog, privatnog i civilnog sektora.

Naši stručnjaci sudjeluju u razvoju i provedbi programa formalnog i neformalnog obrazovanja, poticanja eko-društvenog poduzetništva i aktivnog građanstva, a udruga je provela, odnosno još uvijek provodi više EU i međunarodnih projekata. Naši zaposlenici su nagrađivani u području uvođenja društvenih inovacija i istaknuli su se u radu s djecom i mladima, učiteljima pripravnicima, te u razvoju projekata aktivnog građanstva i poduzetništva djece i mladih.

CEDRA Split je nositelj izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ i gradskih programa za mlade više JLS-ova uključivo i ruralnih gradova. Nastavna je baza Sveučilišta u Splitu te jedina organizacija civilnog društva u RH koja je nositelj tehničkog tajništva jedinog međusektorskog Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije, zadužen za koordiniranje razvojnih aktivnosti: pripremu/provedbu projekata, razvojnu koordinaciju dionika, pripremu strateških i akcijskih planova, institucionalnih projekata i izgradnju kapaciteta članica.

Fokus

 • Osobni razvoj
 • Razvoj ljudskih resursa
 • Start-upovi
 • Organizacijski razvoj
 • Razvoj lokalnih zajednica
 • Inovativno financiranje
 • Razvoj i provedba projekata
 • Eko-društvena ekonomija
 • Istraživanje, razvoj i inovacije
 • Eko-društvene inovacije
 • Co-working

Naše vrijednosti

Naša ključna vrijednost je stvaranje vrijednosti za vas i vaše ljude, korisnike i klijente, partnere i druge dionike ključne za Vaš uspjeh i ostvarenje. To znači prepoznati vaše potrebe i mogućnosti, vaše snage i prilike, kao i vaše slabosti i prijetnje. I zajedno s Vama, pomoći pronaći put do ostvarenja sinergijom naših i vaših snaga i prilika, kojima ćemo premostiti slabosti i prijetnje.

Jako su nam važne vrijednosti ekološke, društvene i ekonomske odgovornosti, inovativnosti, otvorenosti, iskrenosti, odgovornosti, razumijevanja i međusobnog poštovanja. I na kraju, možda je najveći društveni kapital međuljudsko povjerenje. Znamo koliko ga je teško steći i lako izgubiti. Odnosi se grade sa svakom zajedničkom pobjedom. Želimo ih stvarati s Vama, kao partneri.
Život je prekratak za išta manje od najboljeg.   

Naš tim

 • Ranko Milić
 • Ivana Antišić
 • Marin Miličić
 • Marin Urlić
 • Marin Udiljak
 • Maja Alujević
 • Ivana Andrašek Perković
 • Veni Marinković
 • Matea Horvatić
 • Gabriela Jukić
 • Tena Vukušić
 • Kristian Šarić
 • Žana Kralj