MedCycleTour – Cedra HR

Mediteranska biciklistička ruta za održivi obalni turizam

Projekt za razvoj održivog, odgovornog i otpornog turizma trećeg milenija

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj (CEDRA HR) imao je čast, zajedno s HTZ-om, odnosno Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice jedan od dva hrvatska partnera na velikom i za Republiku Hrvatsku iznimnom značajnom makroregionalnom europskom projektu MedCycleTour – Mediteranska biciklistička ruta za održivi obalni turizam (engl. MEDiteranean CYCLE route for sustainable coastal TOURism).

Projekt se provodio od 1. veljače 2017. do 22. kolovoza 2020. godine uz sudjelovanje 11 partnerskih i 7 pridruženih organizacija iz 7 mediteranskih zemalja, te jedne zemlje izvan mediteranske regije - Belgije (zbog sudjelovanja Europske biciklističke federacije – ECF).

Projekt je proizašao iz prepoznavanja iznimnog neiskorištenog potencijala Sredozemlja za razvoj cjelogodišnjeg održivog i odgovornog obalnog turizma.

Naime, prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO, Mediterranean Tourism Trends, 2015), Mediteran je bio i ostao, turistički gledano, jedna od najatraktivnijih regija svijeta i koja je prethodnih godina činila 30% svih međunarodnih turističkih dolazaka (gotovo trećina svih globalnih međunarodnih putovanja!) i stvarala 23% ukupnog svjetskog prihoda od međunarodnih turističkih dolazaka.

Međutim, Sredozemlje svoju atraktivnost je temeljilo na staroj slavi svoje kulture, turističke tradicije i prije svega svog atraktivnog položaja uz jedno od najljepših mora i obala svijeta. Razvojem globalnog turizma i jeftinih letova, te manjkom ulaganja u razvoj novih i suvremenom čovjeku izazovnijih ponuda, Mediteran je s vremenom počeo gubiti utrku s brojnim novim destinacijama koje su počele naglo rasti. S druge strane, zbog svoje blizine velikih emitivnih tržišta, ali lake dostupnosti i atraktivnosti globalnim emitivnim tržištima, te svoje izuzetne klime idealne za cjelogodišnji turizam, Sredozemlje bi razvojem ciljanih turističkih proizvoda moglo ne samo zadržati nego i unaprijediti svoju tržišnu poziciju.

Održivi, cjelogodišnji i otporni oblici turizma su oni koji ne ovise o prevladavajućoj ponudi sunce i more, već prepoznaju i održivo i odgovorno aktiviraju ukupni prirodni, krajobrazni, kulturni, društveni i gospodarski potencijal te koriste idealnu klimu za nove atraktivne ponude turističkih doživljaja.

Cikloturizam je jedan od takvih doživljaja, ali i oblika turističke ponude koja štoviše preferira cjelogodišnje programe umjesto visoke sezone, a ima iznimne društvene, gospodarske, kulturne i ekološke pozitivne učinke. Čak i u uvjetima globalne pandemije uzrokovane COVID-19 bolešću, koja je izazvala snažan negativan udar na turizam na globalnoj razini, epidemiološki sigurniji oblici turizma poput nautičkog ili cikloturističkog bili su daleko manje ugroženi. Štoviše, u nekim, dobro pripremljenim regijama, imali su i snažan porast pandemiji unatoč.

Ovo posebice stoga što je cikloturizam je u epidemiološkom smislu sigurniji i za goste i destinacije jer omogućava prostornu i vremensku raspršenost, fizički razmak, te aktivnost na otvorenom.

Ukupno europsko tržište biciklizma, prema studiji naručenoj od Europskog parlamenta u 2012., iznosilo je tako 63 milijarde EUR od čega je na cikloturizam otpadalo 44 milijarde.
Za usporedbu, europsko tržište brodova na kružnim putovanjima istodobno je bilo procijenjeno na 38 milijardi EUR, što je za cijelih 6 milijardi EUR više.
Nadalje, broj radnih mjesta koje u Europi generira cikloturizam iznosi 650.000, što je značajno više nego industrija na kružnim putovanjima (349.000) ili u čeličnoj industriji (350.000).
Učinci Eurovelo mreže u Europi, prema procjeni iz iste studije Europskog parlamenta iz 2012. godine, definiraju da EuroVelo mreža u Europi generira 60 milijuna putovanja godišnje i generira 7 milijardi eura izravnih prihoda godišnje. Ako bi Republika Hrvatska, s obzirom na svoj položaj i potencijal uzela i samo 0,5% ovog „kolača“, to bi značilo 350 milijuna EUR prihoda godišnje. Ako pretpostavimo da bi jednokratna ulaganja u EuroVelo mrežu i drugu potrebnu infrastrukturu i sadržaje jednokratno iznosila oko 50 milijuna EUR, očigledno je da bi se ovo ulaganje već u samo jednoj godini pune eksploatacije višestruko vratila hrvatskom gospodarstvu i državi.
Sve ovo ukazuje nam na izniman potencijal, ali potrebu razvoja cikloturizma u Sredozemlju, turizma koji će biti odgovor na brojne izazove današnjice, od onih javno-zdravstvenih i sigurnosnih, preko društveno-gospodarskih, do konačno okolišnih pa i socijalnih i kulturnih upravo zbog specifičnih interesa ove populacije da istražuju i manje popularne lokacije i upoznaju lokalnu kulturu i tradiciju, vraćajući prilike i poslove i u manje razvijena područja.
Ciljevi projekta

Upravo zato, pokrenut je projekt MedCycleTour.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti razvoju održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u području Sredozemlja koristeći cikloturizam kao alat budući se radi o jednom od najodrživijih oblika turizma:
• U okolišnom smislu jer primjerice doprinosi smanjenju emisija CO2 za vrijeme putovanja biciklom i manje emisija u putovanju do destinacije zbog korištenja javnog prijevoza (npr. željeznica)
• U ekonomskom smislu jer većina ekonomskih transfera ostaje lokalnim dionicima i zajednicama, omogućava duži boravak, više potrošnje, više konzumiranja lokalnih proizvoda i usluga, itd.

Ovaj projekt, stoga, aktivira ukupni potencijal spektakularne duge i raznovrsne obale Sredozemnog mora, njegove bogate i uzbudljive gastronomije i drevne kulture, s naglaskom na osam zemalja uključenih u ovaj projekt. U nastojanju rješavanja tog izazova, osmišljen je projekt koji nastoji doprinijeti razvoju cikloturizma na Sredozemlju kroz uspostavu EuroVelo8 rute i promoviranje bicikliranja duž rute. EuroVelo 8 ruta nastoji povezati cijelu regiju Mediterana, počevši od Cadiza na zapadu do Cipra na istoku.

Specifični ciljevi projekta bili su:
• unaprijediti politike održivog i odgovornog turizma i prometa kroz razvoj EuroVelo 8 - Mediteranske biciklističke rute,
• povećati učinkovitost i isplativost ulaganja u biciklističku infrastrukturu,
• potaknuti aktivnu mobilnost lokalnog stanovništva,
• te razvoj i promocija održivog i cikloturizma na Sredozemlju i izvan njega.


Osobna iskaznica projekta

Akronim projekta jest MEDCYCLETOUR, a referentni broj projekta je 629 /1MED15_3.1_M23_276.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU bila je 2,58 milijuna EUR, od čega ugovorena dodijeljena bespovratna sredstva EU iznose 2,19 milijuna EUR. Od toga, hrvatski ugovoreni dio bio je oko 278.000 EUR.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Interreg Mediterranean programa i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
U projektu je sudjelovalo 11 partnera iz 8 zemalja.
Nositelj projekta i glavni partner bila je Regionalna vlada Andaluzije u Španjolskoj.
Ostali projektni partneri bili su:
Projektni partneri:
1. Europska biciklistička federacija, Belgija
2. Ciparska turistička organizacija, Cipar
3. Upravni odjel za Alpe-Pomorje, Francuska
4. Autonomna regija Friuli Venezia Giulia, Italija
5. Regionalni razvojni centar Koper, Slovenija
6. Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska
7. Opća uprava za turizam Generalitata Katalonije, Španjolska
8. Regija Zapadna Grčka, Grčka
9. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA HR, Hrvatska
10. Konzorcij Oltrepo' Mantovano, Italija
Rezultati projekta

Jedan od najvažnijih rezultata projekta bila je izrada Plana aktivnosti razvoja rute za sve zemlje, pa tako i za Republiku Hrvatsku. Iako je proračunom i projektom bilo predviđeno da Hrvatska, kao i ostale zemlje, naprave plan razvoja rute za pilot područje od 100-njak km, projektni tim odlučio je napraviti s jednakim iznosom sredstava, prije svega vlastitim zalaganjem i volonterskim radom svih uključenih hrvatskih stručnjaka na čelu s Davorinom Belamarićem i Lidijom Mišćin, te manjim dijelom Markom Stančecom, te stručnjacima HTZ-a, Ivanom Karuzom i CEDRA HR, Ranko Milićem, kroz projekt obuhvatiti cijelu duljinu rute u Hrvatskoj, ili više od deset puta veću duljinu, a time i opseg posla bez smanjivanja kvalitete (Hrvatska tim za to dobio je priznanje svih uključenih dionika, a posebice ECF-a).

Nominalno, Plan je izradila Hrvatska turistička zajednica i voditelj izrade Plana, Davorin Belamarić, vanjski suradnik u projektu ugovoren u prvom dijelu projekta od HTZ-a, a u drugom dijelu od CEDRA HR. Uloga CEDRA HR, osim logističke podrške izradi Plana, bila je i posebice u dijelu definiranja poglavlja u svezi mogućnosti financiranja pojedinih aktivnosti Plana kroz EU i druge vanjske izvore financiranja, razvoju usluga i sustava podrške i slično.
Plan predlaže strategije te 248 konkretne aktivnosti za razvoj cjelovite EuroVelo 8 rute u Hrvatskoj. U Plan su implementirani doprinosi lokalnih i regionalnih dionika dobiveni na županijskim radionicama održanim u ožujku i travnju 2018. u svih sedam jadranskih županija. Plan je izrađen sukladno metodologiji i kriterijima ECF-a (European Cyclists’ Federation), a dostupan je na stranicama HTZ-a na poveznici: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/medcycletour 
Osim toga, drugi važan rezultat je postavljena pilot biciklistička EuroVelo8 signalizacija na 113 kilometara u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji i to za dionice Maslenica – Nin – Zadar, 58 km, te Biograd na Moru - Šibenik, 55 km. Signalizacija je postavljena u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave i u skladu sa službenim Priručnikom korporativnog dizajna EuroVelo 8 rute. Dvije županije, Zadarska i Šibensko-kninska, odlučile su vlastitim sredstvima dodatno podržati projekt tako da su postavljeni putokazi na dijelu dionice 12 - po otocima Ugljanu i Pašmanu (ukupno dodatnih 31 km) i na prvom dijelu dionice 14 - od Šibenika prema Trogiru. Zbog složenog izlaska iz Šibenika i prolaska kroz Brodaricu budžet Šibensko-kninske županije je uspio pokriti putokaze prvih 10 km, ali je izrađen prometni elaborat za znakove do Gustrine (još 30 km), čime je moguće lako nastaviti s postavljanjem putokaza.
Možda najatraktivniji i najvidljiviji rezultat, međutim, svakako je sa više strana pohvaljena web stranica o hrvatskom dijelu EuroVelo8 rute. Web stranica napravljena je na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži iscrpne tehničke i turističke informacije o ruti i njenim etapama.
Stranica je dostupna na poveznici www.eurovelo8.hr.

Dodatne aktivnosti bile su studijsko putovanje za novinare koje je organizirano u lipnju 2019. u kojem je sudjelovalo 10 novinara iz Francuske, Italije, Finske i Slovenije. Novinari su biciklom prošli oko 150 kilometara rute EV8 u Hrvatskoj. Među brojnim atrakcijama posjetili su pulsku Arenu, Labin, Kuću Velebita - Posjetiteljski centar Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Utočište medvjeda Kuterevo, otoke Ugljan i Pašman, Kaštela i kaštel Vitturi, lokalitet antičke Salone, PP Biokovo, područja peljeških vinograda te UNESCO lokalitete u Splitu i Dubrovniku. Putovanje je organizirano od strane HTZ-a u suradnji s županijskim turističkim zajednicama Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije uz podršku CEDRA HR koja je organizatoricu putovanja, ali i kao koordinatoricu brojnih drugih aktivnosti projekta, Lidiju Mišćin, zaposlila na pola radnog vremena, a druga polovica je bila u okviru proračuna HTZ-a.

Zatim je tijekom kapitalizacije u rujnu 2019. godine, ponovljeno studijsko putovanje, ali za turističke agente i to dijelovima rute EV8 u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Putovanje je organizirano za 10 agenata iz Francuske, Italije, Norveške, Švedske, Velike Britanije i Nizozemske u suradnji sa županijskim turističkim zajednicama triju županija. Organizirane su dnevne vožnje na električnim biciklima te upoznavanje inozemnih agenata s cikloturističkom ponudom destinacija triju županija. Nakon projekta, planiraju se dodatna studijska putovanja turističkih agenata i novinara i u ostale 4 županije kroz koje ruta prolazi u organizaciji HTZ-a.

Osim toga, u projektu su napravljeni promotivni materijali kao što je letak, te EuroVelo8 mapa. Za potrebe promocije rute, organizirano je snimanje cikloturističkih fotografija na 42 lokacije u 7 županija na hrvatskom dijelu EuroVelo 8 - Mediteranske biciklističke rute, travanj/svibanj 2019. 
Također, organizirana je i promocija hrvatskog dijela EuroVelo8 rute u transnacionalnoj promotivnoj brošuri „Mediteranske biciklističke rute” u izdanju ECF-a te oglašavanje u tiskanom izdanju globalne EuroVelo karte, digitalno oglašavanje na www.eurovelo.com tijekom šest mjeseci (studeni 2019. – travanj 2020.) i oglas u globalnoj karti EuroVelo Map 2020.
U svrhu ostvarenja cilja pozicioniranja EuroVelo 8 rute kao ključnog projekta Republike Hrvatske za promicanje održivog i odgovornog turizma i prometa u MED regiji odrađene su brojne aktivnosti koje su uključivale informiranje, edukaciju i umrežavanje dionika u svih sedam županija, ali i na razini Republike Hrvatske pa i na razini cijelog projekta (primjerice o mogućnostima korištenja instrumenta Connect Europe Facility CEF za financiranje infrastrukturnih radova na cijeloj ruti). Najvažniji rezultat jest precizno definiranje prvog prijedloga trase EuroVelo 8 – Mediteranske rute kroz detaljan pregled i evaluaciju rute, prikupljanje detaljnih informacija i njihovu objavu, te prihvaćanje definicije biciklističke EuroVelo 8 rute u Hrvatskoj u duljini od 1116 km osnovne EuroVelo 8 rute te 357 km alternativnih dionica.

Nadalje, kroz kreiranje web stranica i brošura za korisnike, uspostavu organizacijskog i koordinacijskog okvira za realizaciju i financiranje realizacije akcijskog plana za razvoj rute EuroVelo 8 (što jedna od ključnih zadaća CEDRA HR, ali i HTZ-a u dijeli marketinga, daljnjeg mapiranja ostalih EuroVelo8 ruta i njihovog označavanja) stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj ne samo EuroVelo ruta u Hrvatskoj, već i drugih međuregionalnih ruta, kao i općenito daljnji razvoj cikloturizma u cjelini. Time se kapitalizira znanje i iskustvo proizašlo iz pilot akcija ovog projekta te pokreću nove mogućnosti nacionalnog razvoja (putokazi, razvoj usluga, mjerenje učinaka). Uz sustavno informiranje i uključivanje dionika kroz distribuciju materijala, medijske objave, studijska putovanja za novinare i osiguranje kontinuiteta razvoja.

Time se postiže prepoznatljivost rute u okviru sustava EuroVelo, podržava razvoj lokalnih biciklističkih ruta s kojima se preklapa kao i njihovo povezivanje na magistralnu EuroVelo rutu, potiče i osvještava rješavanje izazova sigurnosti biciklista u prometu te potiče i promicanje održive, zdrave i zelene urbane, regionalne mobilnosti, intermodalnosti, itd.


Sljedeći koraci

Prioritetni daljnji projekti su usmjereni nastavku razvoja rute posebice u smislu razvoja infrastrukture, sigurnosti, signalizacije, usluga, monitoringa korištenja (brojača biciklista), promocije, uključivo i uspostavu kolaborativne platforma kao podrške razvoju, te stalnog unapređenja kvalitete te konačno certifikacije rute.

Samo postojanje weba će potaknuti porast interesa za rutu u Hrvatskoj. Dio cikloturista zainteresiran je za vođene ture rutom “običnim” ili električnim biciklom i tražit će odgovarajući aranžman od specijaliziranih turističkih agencija. Cilj je da sve turističke agencije (DMK) i TZ koje pružaju turistima informacije znaju za EuroVelo 8 rutu u Hrvatskoj, te da mogu pružiti odgovarajuću informaciju, a po mogućnosti i aktivno promovirati rutu među biciklistima. Platforma za razvoj rute koja će se pilotirati u okviru follow-up projekta imat će i sučelje prema korisnicima – u budućnosti će se razviti inovativne opcije ko-kreiranja rute – traženja usluga koje još nisu u aktivnoj ponudi, povratne informacije na kvalitetu rute, usluga pomoći na ruti u slučaju kvara i slično.

Pilot akcija postavljanja putokaza odrađena je prije donošenja novog Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i bila je svojevrstan pilot za označavanje međunarodnih biciklističkih ruta u Hrvatskoj. Ovim je stečeno ključno znanje te postavljen standard za daljnji razvoj signalizacije, uz uključene glavne državne biciklističke rute te važne destinacije čak i izvan EuroVelo 8 rute.

Osmišljavanje signalizacije rađeno je uz pomoć profesionalaca prometne struke i u dogovoru s MMPI. U sklopu projekta držali smo se načela da se, uz rutu EuroVelo 8 koju označavamo, svakako označe i glavne državne biciklističke rute koje se preklapaju s trasom EV8 – rute 4 i/ili 10. Dodatno na to, označena su skretanja na neke važnije biciklističke pravce koji nisu na ruti, npr. Nacionalni parkovi (Krka i Kornati). Kriterij da signalizacija dugih međunarodnih ruta uključuje i državne rute primjenjivan je i na drugim rutama, npr. Amazon of Europe Bike Trail uz EV13.

Neke spoznaje s postavljanja signalizacije – problem velikih znakova u uskim dalmatinskim gradićima – utjecale su i na novi Pravilnik o signalizaciji koji je predvidio mogućnost manjih putokaza.

Ovo je odlična podloga za izradu signalizacije na ostatku rute i ostalim rutama u Hrvatskoj. Oznake na rutama važne su zbog više razloga: dobro vođenje rute minimizira zadržavanje biciklista na prometnim cestama; oznaka rute upozorenje je i vozačima motornih vozila da su na cesti biciklisti; putokaz za rutu s logom odlična je promocija – ukazuje na to da ruta postoji.

Znanja i iskustva dobivena na ovom projektu primijenit će se, između ostalog, na doprinos razvoju kvalitetne regulative koja će poticati razvoj cikloturizma u Hrvatskoj.

Već je spomenut primjer iskustava s postavljanja signalizacije koja su ušla u Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama koji je donesen za vrijeme trajanja ovog projekta.

Korisna iskustva sakupljena u suradnji s dionicima u Hrvatskoj i regiji, neposredno opažanje i iskustvo u radu na projektu donosi brojne spoznaje i korisne prijedloge kako unaprijediti postojeću regulativu u svrhu povećanja sigurnosti biciklističkog prometa i razvoja cikloturizma. Jedan od rezultata projekta bit će skup preporuka za poboljšanje regulative i javnih politika uopće.

Ovdje spadaju:
• Zakon o cestama
• Zakon o sigurnosti prometa na cestama
• Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
• Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
• Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi za cestama
• Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
• Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa
• ...

Prioritetni daljnji projekti su signalizacija na ostatku EV8 rute i ostalim rutama koje je HTZ već prijavila kao dio strateških projekata za realizaciju kroz sljedeće programsko razdoblje za zalihu turističkih razvojnih projekata Ministarstva turizma i sporta.

CEDRA HR je, u dogovoru s predstavnicima zainteresiranih regionalnih razvojnih agencija, prijavila na isti poziv za iskaz interesa projekt izgradnje potrebne infrastrukture i razvoja drugih usluga i sadržaja (poput prijevoza brodom, vlakom i slično). 
Mreža dionika i stečeno iskustvo dobra su osnova za nastavak razvoja rute EuroVelo 8, ali stečeno iskustvo i metodologija mogu pomoći razvoju ostalih biciklističkih ruta u Hrvatskoj, ali i razvoju kvalitetne regulative i javnih politika. EU mreža dionika dobra je osnova za nove EU projekte, ITU, plan za CEF i nacionalne projekte. Uspješno smo apsolvirali pionirsku fazu, upoznali smo brojne ljude koji imaju volju razvijati cikloturizam, međusobno smo se povezali i sad smo znatno spremniji kretati u nove zajedničke projekte.

Pozivamo vas da naša lista kontakata bude baza potencijalnih budućih projektnih partnera.


Povelja i Sporazum

Kroz projekt je potpisana Povelja za održiv i odgovoran cikloturizam u MED regiji. Također, pokrenut je proces potpisivanja Sporazuma o dugoročnom upravljanju razvojem (LTMA) prema ECF modelu suradnje s ranijih EuroVelo ruta (npr. EV15 – The Rhine Cycle Route) te pružanju podrške županijama i jedinicama lokalne samouprave na EuroVelo8 ruti.

Razvoj EV8 rute je složen, višegodišnji proces na velikom prostoru. Potreban je višegodišnji kontinuitet nastojanja neovisno o promjenama politike. Povelja definira odlučnost ključnih dionika na cijelom prostoru EV8 rute da se zajedničkim radom ruta uspostavi, održava i promiče. Povelja je najbolji alat za iskaz interesa za daljnji lobistički, proaktivan rad i konkretnu podršku cikloturizmu. Povelja stvara formalni politički okvir za dugoročno održiv razvojni proces.

Svi su dobrodošli na potpis Povelje! Želimo potaknuti uključenje svih razina politike, a posebice političko vodstvo JLRS-ova i TZ-ova, te ŽUC-ova, kao i drugih dionika (udruge, privatni turistički sektor, OPG-ovi, itd.). Uz povelju, moguće je ispuniti i prateći upitnik (prijedlozi, ideje, mogući doprinosi…).
POVELJA ZA ODRŽIV I ODGOVORAN CIKLOTURIZAM (I PROMET) U MED REGIJI

1) Dobrobiti cikloturizma
2) Ciljevi za razvoj cikloturizma
3) Mi potpisnici Povelje obvezujemo se na aktivnosti za razvoj i promociju cikloturizma u okviru naših mogućnosti i nadležnosti:
- Razmjenu znanja, stručnosti, najboljih praksi i iskustava za provedbu gore opisanih aktivnosti (dobrobiti i ciljeva).
- Podizati svijest i zagovarati financijska sredstva za razvoj cikloturizma na svim razinama vlasti
- Provesti ove (gore opisane) mjere koje su naša odgovornost
- Nastaviti suradnju na međunarodnoj razini u MED regiji na razvoju održivog i odgovornog cikloturizma (kao i održivog i odgovornog načina prometa).
Sporazum o partnerstvu za dugoročno upravljanje EuroVelo 8 rutom ima za cilj održati transnacionalne aktivnosti MedCycleTour projekta na EV8, to su: infrastruktura rute; javni prijevoz; usluge; marketing, promocija i komunikacija; praćenje upotrebe (monitoring - counters) i periodična evaluacija rute; organizacija ključnih dionika na ruti.

Za potpisnike ima financijske obveze počevši od 01.01.2021. Potpisuje se na 3 godine na razini ECF i svih država/regija na EV8 ruti u MED regiji. ECF radi na pripremi razlikovanja između različitih razina i obveza dionika, te grupiranje ključnih aktivnosti Sporazuma po nadležnostima, kompetencijama i financijskim obvezama. CEDRA HR radi na prilagodbi sporazuma sukladno potrebama lokalnih, regionalnih i nacionalnih dionika kako bi se ubrzala priprema projekata za financiranje za sljedeće programsko razdoblje.
Kontakti za suradnju

Kontaktirajte nas:

• Za naknadu bilateralnu komunikaciju ili rad u manjim grupama
• Za daljnje informiranje i dogovor o uvjetima sporazuma (LTMA) o dugoročnom razvoju i upravljanju rutom
• Za iskazivanje interesa za potpisivanje Povelje za održiv i odgovoran cikloturizam u MED regiji
• Za sve drugo vezano za cikloturizam, lokalnu mobilnost, tehničku pomoć u pisanju cikloturističkih projekta, edukacijske radionice, koordinaciju i dr.

Ivana Karuza, voditeljica Odjela za EU projekte, HTZ, ivana.karuza@htz.hr, tel. + 385 1 4699 331,
Lidija Mišćin, stručna suradnica na projektu MedCycleTour, HTZ , lidija.miscin@htz.hr, tel. +385 91 604 9487
Davorin Belamarić, vanjski stručnjak i suradnik na projektu, davorin.belamaric@gmail.com, tel. +385 91 6105 436
Ranko Milić, CEDRA HR (Cluster za eko društvene inovacije i razvoj), predsjednik, partner na projektu MEDCYCLETOUR, ranko.milic@cedra.hr, tel. +385 98 1701 533