VijestiArhiva

Prijavom inovativnog projekta osvojite 50 tisuća eura i stručno mentorstvo

Datum25/03/2015AutorTea Plenar

Ovogodišnji europski natječaj u društvenim inovacijama ''New Ways to Grow'' službeno je otvoren! Nagrada u vrijednosti 50 tisuća eura biti će dodijeljene trima najboljim projektima. Cilj natječaja je podržati novu generaciju europskih inovatora čiji projekti riješavaju društvene probleme i potiču pozitivne promjene. 

Detalji natječaja

Natječaj je pokrenut 23. ožujka 2015. godine u Gdanjsku, u Poljskoj. Rok za prijave je petak, 8. svibnja 2015. godine u 12:00 sati (po briselskom vremenu).

Natječaj poziva Europljane da prijave inovativne ideje koje će promijeniti europski razvoj, da preispitaju pretpostavke na kojima je zasnovan tradicionalan ekonomski rast, da preispitaju opskrbni lanac, proizvodnju i isporuku, odnosno korištenje mainstream proizvoda ili usluga (kružne ekonomije), da razviju nove tehnologije ili predlože pametnije korištenje postojećih tehnologija za dobrobit društva (npr. Internet ili 3D-print), te da generiraju nova rješenja i pristupe za društvene izazove sadašnjosti i budućnosti.

Europska komisija će nagraditi tri najbolja projekta sa po 50 tisuća eura, te će dobiti snažnu mentorsku podršku.

Tko se može prijaviti

Natječaj je otvoren svima - pojedincima i pravnim osobama (osim javne uprave) koji žive u zemljama članicama Europske unije i zemalja koje sudjeluju u programu Horizon 2020.

Više detalja o natječaju i link za prijavu dostupni su OVDJE. Ukoliko imate bilo kakva pitanja o natječaju ''New Ways to Grow'' možete ih poslati mailom na adresu info@socialinnovationprize.eu.

Promotivni video o natječaju ''New Ways to Grow'' pogledajte OVDJE.

Tagovi:
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.