Najnovije vijestiArhiva
Trodnevna, druga po redu konferencija o dobroj ekonomiji u Zagrebu Prošlogodišnja konferencija o dobroj ekonomija bila je i više nego uspješna pa će se ove godine na nju nadovezuje i Druga konferencija na istu temu. U organizaciji ZMAG-a i Zadruge za dobru ekonomiju konferencija će se održati 19., 20. i 21. ožujka 2015. godine u velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika u Ilic... Datum05/03/2015AutorTea Plenar Objavljena studija o značajkama društvenog poduzetništva u 29 europskih država Društvena poduzeća važan su pokretač uključivog i održivog rasta, te igraju ključnu ulogu u rješavanju trenutnih ekonomskih i ekoloških izazova, navodi se u izvješću koji je objavila Europska komisija. Trenutno samo osam europskih država (Bugarska, Grčka, Francuska, Italija, Luksemburg, Slovenija, Švedsk... Datum03/03/2015AutorTea Plenar Otvoren prvi zagrebački poduzetnički centar Plavi ured, prvi zagrebački poduzetnički centar, otvoren je u petak, 27. veljače 2015. godine u Vodnikovoj ulici. Vrata su otvorena za sve zagrebačke poduzetnike, i one koji žele postati poduzetnici, kako bi mogli dobiti savjet, razmijeniti ideje ili se dodatno educirati, i to potpuno besplatno. U Plavom uredu ... Datum28/02/2015AutorTea Plenar Mladi! Prijavite se na Laboratorij ideja i postanite pokretači akcija i promjena Laboratoriji ideja su europske platforme koje mladima daju priliku da realiziraju svoje ideje. Takav će laboratorij biti organiziran i u Zagrebu, a najbolji će osvojiti put u Bruxelles. Laboratoriji ideja mladima pružaju priliku da stvore konkretne prijedloge za akciju i promjenu. Hrvatski labos okupit će 20 mladi... Datum27/02/2015AutorTea Plenar
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.