Najnovije vijestiArhiva
Objavljeni natječaji za iskaz interesa, financijsku podršku i dodjelu nagrada Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je pet novih natječaja. Tri natječaja su za odobravanje financijskih oblika podrški, dva za dodjelu nagrada, te jedan poziv za iskaz interesa. Raspisan je natječaj za projekte demokratizacije i razvoja civilnoga društva, natječaj za dodjelu institucionaln... Datum20/08/2014AutorTea Plenar Sudjelujte na prvom Sajmu ženskog poduzetništva Osječko-baranjske županije Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije poziva poduzetnice iz županije da svoju djelatnost predstave na prvom Sajmu ženskog poduzetništva. Sajam se financira isključivo iz rodnog budžeta u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije. Ženama će besp... Datum14/08/2014AutorTea Plenar Najavljene radionice u sklopu projekta podrške korisnicima ESF-a U sklopu projekta ''Priprema projekata i podrška ESF korisnicima'', kojeg provodi WYG International s glavnim partnerom Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, tijekom kolovoza i rujna 2014. godine će se održavati dvodnevne radionice za potencijalne prijavitelje na otvoreni poziv za dostava projektnih prijedloga (... Datum13/08/2014AutorTea Plenar Tri milijuna i 680 tisuća kuna za jačanje turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Ministarstvo turizma kroz program dodjele bespovratnih potpora pod nazivom ''Konkurentnost turističkog gospodarstva'', između ostalog, financira i razvoj turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ove je godine spomenuto ministarstvo odobrilo financiranje 83 projekta u ukupnoj vrijednosti od 3 milijuna i ... Datum07/08/2014AutorTea Plenar
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.