Najnovije vijestiArhiva
Neiskorišteni prostori INA-e za nove poslovne prilike INA je u sklopu projekta "Prostor za vaše ideje" raspisala natječaj kako bi novim poslovnim idejama dala priliku da se 'usele' u njihove prostore. Cilj projekta je dati prostore na korištenje, koji većinom nisu u upotrebi, zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama a s ciljem doprinosa razvoju kvalitet... Datum17/09/2014AutorTea Plenar SME Instrument za visoko inovativne poduzetnike s ciljem proboja na međunarodno tržište Kako bi se pomoglo poduzetnicima da se što bolje upoznaju s programom Obzor 2020 (Horizon 2020), vrijednim 80 milijardi Eura, i mogućnostima koje im nudi, u utorak 16. rujna 2014. godine je u kino dvorani Ministarstva poduzetništva i obrta organizirana info radionica ''Obzor 2020 - prilika za poduzetnike''. Na rad... Datum16/09/2014AutorTea Plenar Raspisan natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama Četiri regionalne zaklade - partneri Nacionalne zaklade u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, raspisale su 15. rujna 2014. godine drugi natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" u 2014. godini. Visina financijske podrške je 13 tis... Datum15/09/2014AutorTea Plenar Što mala i srednja poduzeća trebaju od buduće politike EU? - uključite se u raspravu Europska komisija je još 8. rujna 2014. godine otvorila raspravu kako bi unaprijedila Akt o malom poduzetništvu (SBA): Temeljno pitanje rasprave jest: Što mala i srednja poduzeća u Europi trebaju od buduće politike EU-a? Akt o malom poduzetništvu sveobuhvatan je skup mjera osmišljenih za olakšavanje života mal... Datum15/09/2014AutorTea Plenar
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.